Kim jesteśmy?

Ludzie

Magdalena Andrałojć – fundatorka i członek zarządu Fundacji Naukowej Antypody; doktor nauk ekonomicznych z 15 letnim doświadczeniem zawodowym; wykłada i prowadzi badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; od początku kariery zawodowej związana z problematyką zarządzaniem ludźmi w organizacjach; pomysłodawczyni i kierowniczka Studiów Podyplomowych Coaching Menedżerski, prowadzi zajęcia dydaktyczne i szkolenia m.in. na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA w obszarze HR i rynku pracy (wynagrodzenia, rozwój pracowników, kultura organizacyjna, planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja, rozwój kompetencji pracowników); audytorka w ramach konkursu Lider ZZL Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; uczestniczka wielu projektów badawczych prowadzonych we współpracy z firmami (np. Zarządzanie wiekiem w VW Poznań), w Polsce i zagranicą; ekspertka ds. rynku pracy w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego ze środków UE na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; koordynatorka badania kompetencji studentów oraz potrzeb rynku pracy; realizowała także projekt na zlecenie Związku Banków Polskich na temat stanu i jakości kadr w sektorze bankowym w Polsce; obecnie kieruje projektem finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. Znaczenie społecznej wartości pracy w decyzjach zawodowych ludzi; uczestniczyła w licznych szkoleniach i stażach w kraju i zagranicą, uczestniczka szkoleń certyfikowanych przez ICF (International Coach Federation).

Maciej Ławrynowicz – fundator i prezes zarządu Fundacji Naukowej Antypody; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym; wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, MBA i studiach podyplomowych z obszaru HRM; prowadzi zajęcia na Kursie dla doktorantów i asystentów UEPz wykorzystania metody analizy przypadków w pracy dydaktycznej; współtwórca studiów podyplomowych Doradca Bankowy oraz pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w systemie SAP HR, konsultant HR, ekspert Związku Banków Polskich; w praktyce gospodarczej byłmiędzy innymi Dyrektorem Zarządzającym TEB Consulting, Członkiem Rady Nadzorczej i czasowo Prezesem firmy Merazet SA., Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dobry Początek, obecnie jest przedowniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa…; uczestniczył w wielu szkoleniach i stażach w kraju i zagranicą(Holandia, Szwecja, Wielka Brytania), uczestnik szkoleń certyfikowanych przez ICF (International Coach Federation).

Bartosz Sławecki – fundator i członek zarządu Fundacji Naukowej Antypody, doktor nauk ekonomicznych, z wykształcenia także socjolog, od ponad 15 lat wykładowca i badacz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; od początku kariery zawodowej związany z problematyką edukacji i rozwoju pracowników w organizacjach publicznych i prywatnych; wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych Psychologia w biznesie, Coaching menedżerski, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; przez ponad 7 lat pracował jako opiekun i administrator grup na studiach MBA; członek wielu zespołów i projektów badawczych (m.in. badania losów absolwentów UEP, badania stopnia dopasowania programów studiów do oczekiwań pracodawców), uczestnik wielu szkoleń i staży w kraju i zagranicą(m.in. Wielka Brytania, Dania, Szwecja) zorientowanych na rozwój kompetencji naukowych i trenerskich (m.in. coaching i tutoring, Problem Based Learning -PBL, Team Based Learning -TBL); kierownik projektu badawczego finansowanego z Narodowego Centrum Nauki nt. innowacji społecznych w sektorze ekonomii społecznej; psychoterapeuta w procesie certyfikacji w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.