Oferta indywidualna i dla profesjonalistów

Kręgi rozwoju profesjonalnego – zamknięta grupa profesjonalistów złożona z maksymalnie 10 uczestników, której celem ogólnym jest rozwój i doskonalenie zawodowe w ramach obecnie wykonywanego zawodu. Oferta obejmuje 10 regularnych spotkań co 3-4 tygodnie, trwających w zależności od liczebności kręgu od 4 do 6 godzin szkoleniowych (45 minut). W trakcie spotkań każdy uczestnik pracuje nad własnym celem rozwojowym, dokonuje analizy własnego potencjału i planuje własny rozwój zawodowy. Krąg tworzy zamkniętą wspólnotę, której podstawą jest zaufanie i otwartość, ale także odwaga w wypowiadaniu własnych opinii i konfrontowaniu swojego punktu widzenia z innymi. Kręgi prowadzone są według konkretnej metodyki przez dwóch doświadczonych trenerów.

Kręgi zmiany zawodowej – zamknięta grupa złożona z maksymalnie 10 uczestników znajdujących się w podobnej sytuacji zawodowej (bezrobocie, zmiana pracy, wypalenie zawodowe, kryzys zawodowy). Celem działania kręgu jest dokonanie konkretnej zmiany zawodowej poprzez analizę konfliktów i dylematów zawodowych przeżywanych przez uczestników. Oferta obejmuje 10 regularnych spotkań co 3-4 tygodnie, trwających w zależności od liczebności kręgu od 4 do 6 godzin szkoleniowych (45 minut). W trakcie spotkań każdy uczestnik pracuje nad własnym konfliktem lub dylematem, dokonuje analizy własnego potencjału i planuje działania prowadzące do zmiany sytuacji zawodowej. Krąg tworzy zamkniętą wspólnotę, której podstawą jest zaufanie i otwartość, ale także odwaga w wypowiadaniu własnych opinii i konfrontowaniu swojego punktu widzenia z innymi. Kręgi prowadzone są według konkretnej metodyki przez jednego doświadczonego trenera i jednego psychoterapeutę psychodynamicznego. Analizie podlega zarówno sfera świadomych zachowań w sferze pracy zawodowej, jak i ta ukryta -nieświadoma, z której uczestnik kręgu nie zdaje sobie sprawy.

Psychodynamiczne grupy rozwojowe – zamknięta grupa złożona z maksymalnie 15 osób znajdujących się w różnych sytuacjach zawodowych, które to sytuacje są przyczyną konkretnego cierpienia tych osób. Uczestnicy odczuwają konkretną trudność, dylemat, czy konflikt w obszarze pracy zawodowej, z tego powodu cierpią i same nie mogą sobie poradzić z sytuacją, w której się znalazły. Spotkania dotyczą przede wszystkiej nieświadomej części zachowań i mają formę psychoanalizy skoncentrowanej na problemach z obszaru zawodowego. Trudności w sferze zawodowej zwykle znajdują odbicie w życiu osobistym, dlatego grupa nierzadko staje się miejscem nie tylko rozwoju zawodowego, ale także wsparcia. Oferta obejmuje 20 spotkań co 2 tygodnie po 120 minut. Grupa prowadzona jest przez dwóch psychoterapeutów.