W co wierzymy?

Jesteśmy czynnymi naukowcami, nauczycielami akademickimi i edukatorami osób dorosłych. Od innych odróżnia nas przekonanie o unikalności metody naukowej jako użytecznego sposobu rozwiązywania problemów społecznych, organizacyjnych i indywidualnych. Nasze podejście można określić jako:

PODEJŚCIE NAUKOWE. Nie rezygnujemy ze swoich kompetencji naukowych. Wręcz przeciwnie, podkreślamy ich wartość. Od początku przyjmujemy nastawienie naukowe –patrzymy na konkretny problem z perspektywy różnych stanowisk teoretycznych i badawczych. Chcemy zdefiniować problem, który mamy rozwiązać jako problem naukowy. W ten sposób problemom społecznym, organizacyjnym, czy indywidualnym nadajemy inny sens i widzimy go z różnych punktów widzenia, oderwanych od sytuacji i przekonań osób czy organizacji, które się z nim mierzą.

PODEJŚCIE INTERAKCYJNE. Jesteśmy przekonani, że każda dostępna perspektywa jest ważna i niesie konkretną wartość. Trwanie w jednej perspektywie zamyka nas na rzeczywistość–ogranicza widzenie i redukuje problem do znanych, bezpiecznych pojęć i znaczeń. Interakcja to nic innego jak łączenie perspektyw w działaniu. Chodzi o to, by spojrzeć na jedną sprawę, w jednym czasie, w różny sposób, by w efekcie dojść do wspólnego języka i znaczeń. Najbliższa jest nam perspektywa akademicka –naukowa. Chcemy konfrontować i łączyć nasz punkt widzenia z perspektywą drugiej strony, ale także z perspektywą polityczną, społeczną, etyczną, estetyczną, psychologiczną. Warunkiem jest otwartość, neutralność i ciekawość drugiej strony.

PODEJŚCIE NASTAWIONE NA EDUKACJĘ I ROZWÓJ. Proces analizy i rozwiązywania problemów traktujemy jako proces nauki i doskonalenia. Poprzez refleksję i używanie wyobraźni, wytwarzanie możliwych rozwiązań i sprawdzanie ich w praktyce, nabywamy nowe doświadczenia, wytwarzamy nową wiedzę i nabywamy nowe umiejętności. Proces badań interaktywnych jest procesem uczenia się przez doświadczenie osadzonym w realnym kontekście społecznym, organizacyjnym, czy indywidualnym.

PODEJŚCIE NASTAWIONE NA DOKONYWANIE i DOKUMENTOWANIE ZMIAN. Efektem naszych działań jest zmiana. Z doświadczenia wiemy, że już samo analizowanie problemów i prowadzenie dyskusji dochodzi do zmian. Zmianą jest już samo wejście w proces –spoglądanie na codzienność w inny, nieznany nam dotychczas sposób. Ale dla nas to za mało, w efekcie badań interaktywnych powstają konkretne wytwory tych dyskusji –właściwe dla każdej ze stron zaangażowanej w proces. Dla nas tymi wytworami są: teorie naukowe, artykuły, książki, prezentacje, materiały dydaktyczne do pracy ze studentami. Dla organizacji są to nowe praktyki organizacyjne –konkretne, opracowane, udokumentowane i utrwalone sposoby działania i rozwiązywania problemów. Organizacje są różne, zatem i wytwory wspólnej pracy mogą przybierać różne formy. Mogą to być regulaminy, procedury, dokumenty organizacyjne, narzędzia zarządzania i organizowania pracy, formularze ewaluacji itp., ale także produkcje artystyczne, programy szkoleniowe, podręczniki, książki, filmy etc.