Antypody - obszary położone po przeciwnych
stronach kuli ziemskiej; przen. przeciwne sobie
stanowiska, poglądy [Słownik języka polskiego, PWN]
Stać na antypodach - mieć zupełnie inny punkt
widzenia na jakąś sprawę [Słownik języka polskiego, PWN]
 

Fundacja

Fundacja Antypody powstała po to, aby przy pomocy refleksyjnych i odważnych ludzi, unikalnych
kompetencji analitycznych oraz konkretnych metod naukowych udzielać wsparcia badawczego
i rozwojowego organizacjom działającym w sferze zadań publicznych lub realizujących cele
społecznie użyteczne.

Stworzyliśmy naszą Fundację, po to by razem z Wami stanąć na antypodach – by pomóc
Wam odważyć się w przyjęciu innego punktu widzenia na problemy, z którymi się mierzycie.
Chcemy wspólnie z Wami rozciągać i rozrywać istniejący stan rzeczy, wywracać Wasz świat do góry
nogami, poddawać w wątpliwość to, co jest oczywiste, przyglądać się wszystkiemu dogłębnie
i z dystansu, aby trafnie określić problem i odnaleźć jego źródła. Pragniemy także towarzyszyć Wam
w wypracowywaniu konkretnych rozwiązań – poskładaniu wszystkiego w nową jakość, wzbogaconą
o nową wiedzę, nowe doświadczenia i inne punkty widzenia.

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Kim jesteśmy?

W co wierzymy

Jak działamy

Fundament – badania interaktywne
Działanie naszej Fundacji opiera się na wykorzystaniu metodologii badań interaktywnych.
Gdy pracujemy z konkretną organizacją lubimy mówić o partycypacyjnym doradztwie organizacyjnym.
Kluczowy w działaniach tego typu jest proces wspólnego wytwarzania wiedzy przez naukowców
i praktyków. Wiedza taka jest praktyczna i niezwykle użyteczna. Dlaczego? Po pierwsze,
tworzona jest w danym kontekście sytuacyjnym lub organizacyjnym. Po drugie, powstaje na użytek
rozwiązania konkretnego problemu. Wspólne działania naukowców i praktyków dotyczą całego
procesu badawczo- rozwojowego – począwszy od zdefiniowania problemu, poprzez jego analizę,
aż do wytworzenia konkretnych rozwiązań i ich wdrożenia.

Oferta

Co robimy